Dotace na zeleň v krajině

- tvoříme projekty pro žádosti o dotace na zeleň: 

- z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) Prioritní osa 6 Oblast podpory 6.3 - Obnova krajinných strukturO dotaci mohou požádat obce a města, kraje, svazky obcí a krajů, neziskové organizace, příspěvkové organizace, správy národních parků, státní podniky a organizace, vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, fyzické osoby. Tato dotace je vhodná pro větší a finančně náročnější projekty.

-  z dotačního programu Program péče o krajinu (PPK volná krajina) vyhlášeného Ministerstvem životního prostředí. Tato dotace je vhodná na menší projekty např. výsadby jednotlivých alejí a větrolamů.

- vyřídíme žádosti o dotace

- zrealizujeme projekty a vysázíme stromy a keře u Vás

Podpořené a realizované projekty

2012-2014 Výsadba stromů ve Vojnově Městci (OPŽP)

2013 - Výsadba stromů ve Kněževsi (PPK)

2011-2013 - Obnova zeleně v Horní Loděnici – etapa III. (OPŽP - realizace)

2010 - Výsadba stromů v Hnojicích (PPK)

2012 - Výsadba stromů v Lužicích (OPŽP)

2011 - Výsadba stromů ve Štěpánově (PPK)

2012-2014 - Regenerace ploch zeleně zemního valu Michovka, Průhonice (OPŽP - projekt)

 

© 1989 - 2018 LUKA - Zahradní úpravy