Dotace na zeleň ve městě a obci

- tvoříme projekty pro žádosti o dotace na zeleň, především z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) :

- Prioritní osa 6 Oblast podpory 6.5 - Podpora regenerace urbanizované krajiny. O dotaci mohou požádat obce a města, kraje, svazky obcí a krajů, neziskové organizace, příspěvkové organizace, správy národních parků, státní podniky a organizace, vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, fyzické osoby. 

- Prioritní osa 7 – Tvorba materiálů a pomůcek pro EVVO – vybudování, vznik a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu při mateřských školách.

- vyřídíme žádosti o dotace

- zrealizujeme projekty a vysázíme stromy a keře ve Vašem městě a obci

Podpořené a realizované projekty

2009-2012 Regenerace zeleně obce Věž

2011-2013 Regenerace zeleně obce Vídně

2012-2014 Regenerace zeleně městyse Budišov

2011-2014 Regenerace zeleně města Proseče - Etapa I. a II.

2011-2014 Regenerace parku základní školy a dětského domova v Předklášteří

2012-2015 Obnova zeleně obce Hodov

2013-2015 Židovský hřbitov Prostějov - úpravy zeleně

© 1989 - 2018 LUKA - Zahradní úpravy