Veřejná zeleň

Pro obce, města, MŠ a ZŠ, obchodní a průmyslové areály provádíme tyto služby:

- kácení a štěpkování dřevin, prořezávky stromů a keřů

- založení, sekání, mulčování a údržba trávníku

- výsadba stromů, keřů, trvalek, cibulovin a živých plotů v intravilánu

- výsadba krajinné zeleně ( aleje, vodoteče, rybníky, ÚSES, biokoridory, doprovodná zeleň komunikací)

© 1989 - 2018 LUKA - Zahradní úpravy