Štěrkové záhony

se objevují v zahradách a veřejném prostoru od 90.let minulého století v Německu. Princip a myšlenka sestává z použití štěrku jako mulče z důvodu jednodušší a levnější údržby a použití směsi vybraných trvalek, které si zásadně nekonkurují mezi sebou. 

Vytvořit směs trvalek, které se mezi sebou snesou a nekonkurují, není tak jednoduchá záležitost. Proto se na začátku použití v ČR přejaly směsi vymyšlené v Německu (např. Silbersommer, IndianSommer a pod.). Od roku 2007 lze vidět pokusné trvalkové záhony různých směsí v Dendrologické zahradě v Průhonicích.

Vytvořené směsi trvalek výrazně zjednodušují přístup laika k trvalkám. Profesionál takto může nabídnout ověřené řešení při výsadbách větších záhonů ve veřejném prostoru.

Při výsadbě je nutno počítat s tím, že ne každé stanoviště či půda je vhodná pro ten který druh ve směsi a je pravděpodobnost že některá trvalka ze směsi vypadne.

Štěrkové záhony umíme navrhnout i zrealizovat. Dobré zkušenosti máme se směsemi
Dr. Schönfelda z bavorského BLWG.

 

© 1989 - 2018 LUKA - Zahradní úpravy