Projekty pro města a obce

- dětská hřiště                                                    - průmyslové a obchodní areály

- mateřské školky                                              - aleje

- sportovní areály                                              - zdravotní stav dřevin

- veřejná zeleň                                                  - provozní bezpečnost dřevin

 

 

 

© 1989 - 2018 LUKA - Zahradní úpravy