Průzkumy a podklady pro přípravu staveb

- dendrologické průzkumy

- ocenění dřevin / stanovení náhradní výsadby

- příprava podkladů pro žádosti o kácení a ochranu dřevin

- příprava podkladů pro finanční ocenění dřevin - ocenění majetku

 

© 1989 - 2018 LUKA - Zahradní úpravy